november 2012

SPØRREUNDERSØKELSE.

 

Vi spurte 6 personer om de visste noe om situasjonen som har pågått og pågår fortsatt i Øst-Kongo. 4 av 6 personer sa nei. At så mange sa nei er nok pga. at media ikke snakker om det.

Vi spurte 6 personer om de støtter, eller har støttet leger uten grenser. 3 av 6 personer sa nei. Hvis alle hadde visst hva leger uten grenser gjør, og hvor mye de hjelper mennesker i nød hadde sikkert mange flere støtte dem.

Vi spurte 6 personer om de fikk noe informasjon om kriser i andre land hvis media ikke snakket om det. 4 av 6 personer sa nei. Konklusjonen er at media er kilden til hendelser i andre land.

HVORDAN SITUASJONEN STARTET, OG ER I KONGO/HOW THE SITUATION STARTED, AND IS IN CONGO.

NORSK

Borgerkrigen startet i August, 1998 av forskjellige grunner. Det at Kony (kjent fra videoen Kony 2012) flyktet til Kongo var bare en av utfordringene. Kongo er et svært rikt og fruktbart land med store mineralressurser, derfor er smuglingen mellom Øst-Kongo og nabolandene Uganda og Rwanda den sentrale delen av konflikten. Denne krigen ble kalt 'den andre krigen i kongo', 'Afrikas (første) verdenskrig' og 'den store krigen i Afrika'.

Krigen sluttet offisielt i Juni, 2003 da overgangsregjeringen i den demokratiske republikken Kongo tok makten i landet. Selv om den ble erklært offisielt over, fortsatte volden akkurat som om den ikke var over. Den største krigen i Afrikansk historie, der 8 land var involvert direkte og 25 væpnede grupper deltok. Gjennom krigen og volden etterpå - fram til 2008 - har den kostet 5,4 millioner mennesker livet i hovedsak pga. sykdom og sult. Denne konflikten har høyest tapstall siden andre verdenskrig.

Til tross for at krigen offisielt sluttet og man hadde en avtale om å danne en ny regjering i juli 2003, døde det i 2004 rundt 1 000 mennesker daglig på grunn av sykdommer og feilernæring som lett kunne vært unngått. Volden pågår fortsatt, og i Øst-Kongo er det hele 1,4 millioner flyktninger som ikke føler seg trygg i landet sitt eller ikke har noe igjen. Krigen var en stund i media, helt til media ikke syntes at det var interressant lenger, og det ble glemt.

Vi må spre budskapet og få dette på media igjen, flere må få vite hva som skjer. De trenger hjelp, og leger uten grenser kan hjelpe dem, vi kan hjelpe leger uten grenser med å hjelpe dem.

Se denne videoen HER. for å prøve å forstå hva de går igjennom.

ENGLISH

The civil war started in August, 1998 for various reasons. That Kony (Known from the video Kony 2012) fled to Congo was just one of the many challenges. Congo is a very rich and fertile country with large mineral resources, that is why the smuggling between East-Congo and the neighbor countries Uganda and Rwanda is the main part of the conflict. This war was called 'the second war in Congo', 'Africa's (first) worldwar' and 'the big war in Africa'.

The war ended officially in June, 2003 when the transitional government in the democratic republic of Congo took the power in the country. Even though it was declared officially over, the violence proceeded as if it wasn't. The biggest war in african history, where 8 countries were directly involved og 25 armed groups participated. Through the war and the violence afterwards - up to 2008 - the war had cost 5,4 million people their lives, mainly due to disease and starvation. This conflict has the highest death number since World War II.

Despite that the war had officially ended and they had an agreement to form a new government in July 1993, it died 1000 people daily in 2004 due to diseases and malnutrition which easily could have been avoided. The violence still continues, and it is 1,4 million refugees in East-Congo who doesn't feel safe in their own country or doesn't have anything left. The war was in media at first, till it wasn't interesting anymore, and then it became forgotten.

We have to spread the message and get it back on media again, more people need to know what's happening. They need help, and doctors without borders can help them, we can help doctors without borders help them.

Take a look at this video HERE so you can try to understand what they go through.

 

 

Ta deg også tid til å se denne videoen om Kony hvis du ikke har sett den.

Also, take your time to watch this video about Kony, if you haven't seen it before.

 

 

ALLE LIV ER LIKE MYE VERDT, FÆRRE DØR NÅR FLERE VET.

EVERY LIFE IS EQUALLY WORTH, FEWER DIE WHEN MORE PEOPLE KNOW.

 

RELATERTE VIDEOER

Færre dør når flere vet.

 

LEGER UTEN GRENSER

Leger uten grenser ble stiftet i Paris av franske leger og journalister etter Biafra-krigen, da det oppsto masse hungersnød i Nigeria. Det ble en uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som skulle varsle om overgrep og maktmisbruk. Arbeidet skulle styres av helsetjeneste behovene til mennesker, uavhengig av politisk hensyn.

Leger uten grenser er en nøytral organisasjon som hjelper de som har størst behov for medisinsk hjelp uavhengig av politisk, etnisk og religiøs tilhørighet. De gir nødhjelp til mennesker i krig, kriser og katastrofer, og andre mennesker som ikke har tilgang til helsetjenester. De driver prosjekter i over 60 land, og i 2009 hjalp de over 16 millioner mennesker.

85% av innsamling av penger til prosjektene kommer fra privatgivere, mens resten av de 15% kommer fra statlige institusjoner eller større selskap. Leger uten grenser fikk nobels fredpris i 1999 for organisasjonens "banebrytende humanitære innsats på flere kontinenter".

Oppfordrer alle til å se denne videoen om hvordan de jobber og hjelper i andre land.  

 

 

 

Folk som jobber i organisasjonen trenger nødvendigvis ikke være leger eller sykepleiere. Rørleggere, Snekkere, ingeniører, psykologer, administratorer, bioingeniører, farmasøytere, jordmødre, koordineringsstillende og logistikere trengs også når de f. eks. skal bygge opp sykehjem, fikse apparater osv.

Virker dette som noe du vil gjøre? Er du en rett person til dette?

 

 

 

 

HVA ER EN GLEMT KRISE?

En glemt krise er en krise media ikke snakker om på tv og internett, noe som gjør at den bare blir glemt. Grunnen til at media ikke snakker om det er pga. at de tror at temaet ikke vil øke lesertallet, de tror at det er noe mennesker i Norge ikke interresserer seg for. Når noe stort har skjedd i et land som f. eks. jordskjelvet i Haiti, kom det rett på media, og når mennesker i Norge fikk vite om det sendte de masse penger og hjelp. Det var ikke verdens politiske ledere som bestemte at Haiti skulle få hjelp, det var det vi som gjorde, privatpersoner. Borgerkrigen som pågikk i Øst-Kongo og fortsatt pågår ble først vist på media, etter at den hadde vært en stund var det ikke interressant lenger, media sluttet å skrive om det, og de var ikke verdt oppmerksomheten lenger, derfor ble det glemt, og de fleste har ikke engang peiling på hva som forgår der. Aviser skriver om masse tull som ikke betyr noe i forhold til alle livene som blir mistet i andre fattige land. Alle liv er like mye verdt sier leger uten grenser. Færre dør når flere vet, vi kan ikke si at politisk oppmerksomhet redder alle liv, men når flere vet dør færre mennesker.

Anbefaler alle å se videoen innpå her .


Velkommen


Hei og velkommen til min blogg! Denne teksten kan du bytte ut med hva det du ønsker. Hei og velkommen til min blogg! Denne teksten kan du bytte ut med hva det du ønsker.Hei og velkommen til min blogg! Denne teksten kan du bytte ut med hva det du ønsker.

Widgets

Kategorier

Arkiv

hits